Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Taraflar

İşbu sözleşme, aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde aşağıda yer alan taraflar arasında imzalanmıştır.

ALICI: (bundan sonra "ALICI" olarak anılacaktır)

AD- SOYAD:
ADRES:

SATICI: (bundan sonra "SATICI" olarak anılacaktır)

AD- SOYAD:
ADRES:

Sözleşme Konusu

Bu sözleşme, ALICI tarafından SATICI'dan mesafeli bir şekilde mal veya hizmet satın almak amacıyla sipariş verildiğinde ve sipariş konusu bedel, kargo ücretleri, vergi gibi belirtilen ek ücretler ödendiğinde sözleşme konusu olarak kabul edilir.

Tanımlar

Bu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıdaki terimler, karşılarında yazılı açıklamaları ifade edecektir:

BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı
BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği
HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki herhangi bir faaliyet
MAL: Kişisel ya da ticari amaçlarla kullanılabilecek her türlü taşınabilir eşya
SİPARİŞ: ALICI tarafından yapılan mal veya hizmet talebi

Sipariş

ALICI, SATICI'nın internet sitesi üzerinden veya telefonla yapacağı siparişleri kabul eder. Sipariş sürecinde ALICI tarafından sağlanan tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğu varsayılır. SATICI, siparişi onayladığında, sipariş konusu ürünlerin stok durumuna göre siparişin tamamını veya bir kısmını gönderme hakkına sahiptir.

Ödeme ve Fiyatlandırma

Ürün bedeli, ALICI tarafından belirtilen ödeme yöntemiyle SATICI ya da SATICI tarafından belirlenmiş bir ödeme kuruluşu aracılığıyla ödenir. Fiyat, satın alınacak ürünün özelliği, ödeme şekli, taşıma maliyeti ve vergi dahil olmak üzere tüm vergileri içerecek şekilde belirlenecektir.

Teslimat

SATICI, siparişi onaylayarak, ürünün mümkün olan en kısa sürede ALICI'ya teslim edilmesini sağlayacaktır. Teslimat, ALICI tarafından belirtilen adrese yapılacaktır. ALICI, ürün teslim edildiğinde, ürünün ambalajında herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol etmelidir. Hasar tespit edilirse, ALICI tarafından bir tutanak düzenlenmelidir.

Cayma Hakkı

ALICI, sözleşme konusu olan üründen vazgeçme hakkına sahiptir ve bu hakkını hiçbir gerekçe göstermeden 14 gün içinde kullanabilir. Cayma hakkı süresi, ürünün teslim alındığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkının kullanılması halinde ürünün SATICI'ya iade edilmesi gerekmektedir.

Gizlilik ve Güvenlik

ALICI'nın kişisel bilgileri, SATICI tarafından gizli tutulacak ve sadece teslimatın sağlanması amacıyla kullanılacaktır. ALICI, güvenli bir ödeme işlemi için belirlenen prosedürlere uygun hareket etmekle yükümlüdür.

İşbu mesafeli satış sözleşmesi hükümleri, tarafların iradeleri ve kanuni zorunlulukları doğrultusunda yürütülecektir. Taraflar işbu sözleşmeden doğan anlaşmazlıkların çözümünde, İstanbul (Merkez) mahkemeleri ve icra dairelerini yetkili kıldıklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

İşbu sözleşme, taraflar arasında anlaşarak, iki nüsha olarak düzenlenmiştir. Taraflar, sözleşmenin birer nüshasını almıştır.

Yukarıda belirtilen hüküm ve şartları kabul etmek istiyor ve sözleşmenin bir nüshasını alıyorum.

ALICI (İmza):
SATICI (İmza):